Logo Web Dizajn i Programiranje
+381 (0) 62 03 20 959 | wdp@sbb.rs

Veb sajt - Veb portal

Kakva je razlika između ova dva pojma?, 09 Nov 2018

Razlika između veb sajta i veb portala

Veb sajt je lokacija na internetu kojoj se obično pristupa preko veb adrese tj. URL-a. Vebsajt je uglavnom u vasništvu neke organizacije, kompanije, firme, ili drugog lica koje želi nešto da prezentuje. Ljudi koji posećuju vebsajt ne mogu da stupe u interakciju sa sadržajem na njemu.

Veb portal pruža jedinstvenu tačku pristupa gde je saobraćaj ograničen na odgovarajući skup korisnika. Veb portal je okrenut specifičnim korisnicima, on je korisnički centričan. Što se tiče interakcije, ona je dvosmerna komunikacija između korisnika i portala gde korisnik može da pruži informacije i podatke.

Definicija veb sajta

Veb sajt je grupa veb stranica koje se nalaze na lokaciji na internetu i pristupaju se putem veb adrese. Sadržaj na veb lokaciji je globalno vidljiv, javno korišten, i on ostaje isti za različite pojedince. Korisnici ne moraju da se prijavljuju za pristup veb sajtu. Veb sajt može biti specifičan za pojedinačne proizvode, specifične usluge itd .; ove veb stranice imaju za cilj da edukuju svoje posetioce o svojim informacijama, industriji, proizvodima ili uslugama. Ne postoji upotreba personalizovane baze podataka.

Definicija portala

Veb portal je tipičan sistem upravljanja znanjem koji pruža organizacijama ili kompanijama mogućnost izgradnje, deljenja, razmene i ponovnog korišćenja znanja. To je privatna lokacija na internetu kojoj se pristupa putem jedinstvenog URL-a (veb adrese). Sadržaj veb portala je zaštićen prijavom, a specifični korisnik i njegov interfejs mogu biti javni i privatni.

Veb portal omogućava pristup različitim korisničkim ulogama. Sadržaj na veb portalu je dinamičan i često se menja. Vidljivost jednog sadržaja se menja od osobe do osobe, što znači da sadržaj može biti jedinstven za korisnike na osnovu postavki članova grupe. Sadržaj se prikuplja iz različitih i raznovrsnih izvora.

Portali mogu biti podeljeni u dve klase. Horizontalni portali su analogni javnom vebsajtu koji pokušava da isporuči svaku vrstu usluge koju korisnici mogu trebati. Vertikalni portali rade na korisničko-centričan način i pružaju informacije koje su specifične za organizaciju.

Pregleda   1501
Komentara   0


Dosadašnji komentari


Ostavite komentar

14 - 8 =
© Copyright by WDP