Logo Web Dizajn i Programiranje
+381 (0) 62 03 20 959 | wdp@sbb.rs

Veb-servis Narodne Banke Srbije

Opis usluga koje pruža veb-servis NBS, 31 Jul 2018

Putem sistema veb-servisa, Narodna banka Srbije omogućava pravnim subjektima da automatizuju pristup ponuđenim podacima i da ih koriste u svojim informacionim sistemima na način koji najviše odgovara njihovim potrebama.

Komentara   0
Kursna lista Narodne Banke Srbije

Copy-paste rešenje za iščitavanje srednjeg kursa NBS na zadati datum za sve valute, 15 Jul 2018

U ovom članku možete nači kompletno copy-paste rešenje za preuzimanje srednjeg kursa NBS na zadati datum korišćenjem veb-servis sistema NBS. Samo rešenje je kompletna web stranica koju možete pilagoditi svojim potrebama.

Komentara   0
Podaci o pravnom licu

Copy-paste rešenje za iščitavanje podataka o imaocima računa putem veb-servisa NBS, 01 Jul 2018

U ovom članku možete nači kompletno copy-paste rešenje koje putem veb-servisa NBS o podacima imalaca računa (PIB, matični broj, adresa, bankovni račun) možete na osnovu jednog od njih dobiti ostale podatke.

Komentara   0

© Copyright by WDP